... naše materiály - Váš úspěch

SEMITRON®HIGH-TECH MATERIÁLY pro nejnáročnější použití

SEMITRON ESd [POM, PEI, PTFE+slída, PAI]
staticky disipativní materiály (staticky ztrátové)
Tato skupina speciálních staticky disipativních plastů řady SEMITRON ESd je navržena pro součásti pracující v takových aplikacích, kde je problém s odvodem elektrických výbojů během provozu - tyto materiály poskytují jejich řízené vybíjení.


SEMITRON ESd 225 [POM] Fyzikální vlastnosti Materiálový list
béžový
Staticky disipativní materiál na acetalové bázi pro aplikace pro manipulaci s materiály, kde odstraňuje problémy s vybíjením elektrických nábojů ze součástí, které přichází do styku s obsluhou. Je správnou volbou pro fixační a manipulační části při výrobě křemíkových destiček nebo citlivých elektronických součástek včetně harddisků a desek plošných spojů.


SEMITRON ESd 410C [PEI] Fyzikální vlastnosti Materiálový list
černý
Zachováním velmi vysokých mechanických hodnot až do teploty 210°C SEMITRON 410C poskytuje výhody staticky disipativních materiálů i ve vysokých teplotách. Navíc tento materiál vykazuje vynikající rozměrovou stabilitu (nižší lineární tepelnou roztažnost a malou nasákavost vodou) a tak je vhodný pro výrobu manipulačních prvků v energetickém a elektronickém průmyslu a při výrobě polovodičů.


SEMITRON ESd 500HR [PTFE+slída] Fyzikální vlastnosti Materiálový list
bílý
Tento typ nabízí vyváženou kombinaci nízkého tření, dobré rozměrové stability a statické disipace. Zatímco použití čistého PTFE způsobuje problémy s elektrickými výboji, SEMITRON ESd 500HR umožňuje řízené vybíjení nábojů při zachování typických kvalit PTFE jako je jeho široká chemická odolnost, teplotní odolnost a nízký koeficient tření.


SEMITRON ESd 520HR [PAI] Fyzikální vlastnosti Materiálový list
khaki hnědý
Tento materiál je prvním průmyslovým plastem s kombinací statické disipace, vysoké pevnosti a odolnosti proti tepelnému stárnutí. Je ideální pro výrobu "nestů", soketů, stykačů pro testovací zařízení používaná v polovodičovém průmyslu. Hlavní výhodou tohoto typu materiálu je jeho vyjímečná schopnost odolávat dielektrickým breakdownům při vysokých napětích (>100V). Zatímco např. typická uhlíková vlákna se stávají nevratně více vodivá již při vystavení středním napětím, SEMITRON ESd 520HR si udržuje své elektrické schopnosti přes široké rozpětí napětí od 100 až do 1000 V při zachování svých mechanických hodnot.
Nejdůležitější vlastnosti všech typů:

  • trvale staticky disipativní
  • odvod elekrických výbojů 5 kV za 2 vteřiny
  • není použit žádný kov/grafit ani uhlíkový prášek


Copyright © 2012 EPP Plasty a.s.