... naše materiály - Váš úspěch


 

Součásti vyrobené z ERTALYTu

Forma pro výrobu Hamburgerů vyrobená z ERTALYTu

ERTALYTE® [PET] PolyetylentereftalátPolotovary vyráběné z krystalického termoplastického polyesteru jsou uváděny na trh pod obchodními názvy ERTALYTE (čistý produkt bez přísad) a ERTALYTE TX (speciální ložiskový a kluzný plast - plněný produkt).

ERTALYTE [PET] Fyzikální vlastnosti Materiálový list
natural (bílý) / černý

Díky svým specifickým vlastnostem je čistý PET velmi vhodný pro výrobu mechanicky přesných částí, které jsou určeny pro velké zatížení a jsou vystaveny opotřebení.

Kladky na plničce vyrobené z ERTALYTuNejdůležitější vlastnosti:

 • vysoká mechanická pevnost, tuhost a tvrdost
 • velmi dobrá odolnost proti tečení
 • nízký a stálý koeficient tření
 • vynikající odolnost proti opotřebení(srovnatelná s odolností nylonů)
 • vysoká rozměrová stabilita - lepší než POM
 • fyziologicky netečný (vhodný pro kontakt s potravinami)
 • 100% omyvatelnost - potravinářské provozy, jak vodou tak i chemickými prostředky
 • mléčně bílý - potravinářské provozy

ERTALYTE  TX [PET+pevné mazivo] Fyzikální vlastnosti Materiálový list
světlešedý

ERTALYTE TX je sloučenina na bázi polyethylentereftalátu, v níž je rovnoměrně rozptýleno pevné mazivo. Díky specifickému složení je dosaženo zvláštní kvality, vhodné pro výrobu ložisek.

ERTALYTE TX nemá jen vynikající odolnost proti opotřebení, ale ve srovnání s čistým neplněným materiálem ERTALYTE má dokonce ještě nižší koeficient tření a zároveň schopnost  pracovat v širším rozsahu tlaků.

 

Použití:

 • obzvlášť zatížená ložiska, pouzdra, podložky, vodící zařízení atd.
 • rozměrově stálé části pro přesné mechanismy: pouzdra, kluzné dráhy, ozubená kola, válce, součásti  čerpadel, atd.
 • izolační elektrotechnické komponenty
 • součástí v potravinářství a balících linkách

Copyright © 2012 EPP Plasty a.s.