... naše materiály - Váš úspěch

FLUOROSINT®HIGH-TECH MATERIÁLY pro nejnáročnější použití

FLUOROSINT [zpevněný PTFE] Fluoropolymer

Unikátní vlastnosti tohoto materiálu jsou dosaženy speciálním procesem výroby, při kterém je synteticky spojována slída s PTFE. Takto se dosahuje vyšších možných zatížení součástí a současně je podstatně snížena tepelná roztažnost v porovnání s čistým PTFE, přičemž je zachována dobrá tepelná a chemická odolnost.


FLUOROSINT 500 [PTFE+slída] Fyzikální vlastnosti Materiálový list
slonová kost
FLUOROSINT 500 má 9x vyšší odolnost proti deformaci pod zatížením než neplněný PTFE (zkoušeno ASTM D 621, tlak 14 MPa při 50°C). Koeficient tepelné lineární roztažnosti se blíží tepelné roztažnosti hliníku a je 5x menší než u PTFE. Je podstatně tvrdší než PTFE a rovněž má vyšší odolnost proti otěru. FLUOROSINT 500 nepoškozuje otěrem většinu materiálů použitých jako protiplochy.


FLUOROSINT 207 [PTFE+slída] Fyzikální vlastnosti Materiálový list
bílý
Surovina používaná k výrobě FLUOROSINTu 207 splňuje požadavky směrnic EU a americké FDA ohledně plastů používaných ve styku s potravinami. Při kombinaci velmi dobrých mechanických vlastností s vrozenou mimořádnou chemickou a hydrolytickou odolností nalézá tento materiál uplatnění v mnoha aplikacích v potravinářském, farmaceutickém a zdravotnickém průmyslu.Nejdůležitější vlastnosti:

  • velmi vysoká tepelná odolnost (až 260°C)
  • vynikající chemická a hydrolytická odolnost
  • dobrá odolnost proti otěru
  • nízký součinitel tření
  • fyziologicky netečný (jen FLUOROSINT 207)
  • dobré elektroizolační vlastnosti
  • vynikající odolonost proti UV-záření a povětrnostním podmínkám
  • nízká hořlavostCopyright © 2012 EPP Plasty a.s.