... naše materiály - Váš úspěch


 

Ozubené kolo vyrobené z ERTALONu 6 PLA

Ložisko centrálního pivotu vyrobené z ERTALONu 6 PLA

Ložisko vyrobené z ERTALONu 6 XAU+


ERTALON® [PA] PolyamidPolyamidy, ("nylony"), rozlišujeme na několik různých typů. Nejdůležitější z nich jsou:
PA 6, PA 66 a PA 12.

Rozdílné fyzikální vlastnosti, které uvedené typy mají, jsou určeny složením a stavbou jejich molekulových řetězců.

ERTALON je používán pro širokou škálu průmyslových komponentů při výrobě základních zařízení a při jejich údržbě. Několik příkladů: trubková a kluzná ložiska, podložky, pomocné a vodící kotouče, válce pro dopravníky, napínací válečky, ložisková pouzdra, kladky a obložení kotoučů, vačky, tlumiče,berany bucharů, čela kladiv, škrabáky, ozubená kola, řetězová kola, těsnící kroužky, vodící šrouby, řezací a sekací desky, izolátory, apod.Nejdůležitější vlastnosti:

  • vysoká mechanická pevnost, tvrdost, tuhost a houževnatost
  • vysoká mez únavy
  • vysoká mechanická tlumící schopnost
  • výborné kluzné vlastnosti
  • špičková odolnost proti otěru
  • schopnost pracovat pod vysokým zatížením


ERTALON 6 SA [PA 6] - extrudovaný Fyzikální vlastnosti Materiálový list
natural (bílý) / černý

Tento materiál představuje optimální kombinaci mechanické pevnosti, tuhosti, tlumící schopnosti a odolnosti proti opotřebení. Uvedené vlastnosti, společně s příznivými elektroizolačními vlastnostmi a dobrou odolností proti působení chemikálií, řadí ERTALON 6 SA do skupiny materiálů univerzálně použitelných v oblasti konstrukce i údržby.

ERTALON  66 SA [PA 66] - extrudovaný Fyzikální vlastnosti Materiálový list
natural (krémový) / černý

Materiál s vyšší mechanickou pevností, tuhostí a odolností proti působení teploty a opotřebení než má ERTALON 6 SA. Vyznačuje se rovněž lepší odolností proti tečení, ale jeho pevnost v rázu a mechanické tlumící schopnosti jsou poněkud sníženy. Je vhodný pro obrábění na automatických soustruzích.

ERTALON  66-GF30 [PA 66-GF30] - extrudovaný Fyzikální vlastnosti Materiálový list
černý

Ve srovnání s jednoduchými PA 66 má tento nylon (vyztužený 30-ti procenty skelných vláken) zvýšenou pevnost, tuhost, odolnost proti tečení a rozměrovou stálost. Současně si podržel vynikající odolnost proti opotřebení. Znamená to, že má vyšší maximální provozní teploty.

ERTALON  4.6 [PA 4.6] - extrudovaný Fyzikální vlastnosti Materiálový list
červenohnědý

Ve srovnání s konvečními nylony se ERTALON 4.6 (Stanyl®) vyznačuje stálou tuhostí a odolností proti tečení v širokém teplotním rozmezí, má rovněž vynikající odolnost proti stárnutí vlivem teploty. Proto je těžiště využití ERTALONU 4.6 situováno do oblasti vyšších teplot (80-150°C), kde nedostačuje tuhost, odolnost proti tečení, odolnost proti stárnutí vlivem teploty a mez únavy materiálu PA 6, PA 66, POM a PET.

PA 6GS [PA 6] - extrudovaný Fyzikální vlastnosti Materiálový list
natural (slonová kost) / černý

Vlastnosti tohoto druhu nylonu se velmi blíží vlastnostem litého polyamidu. Tento materiál představuje optimální kombinaci mechanické pevnosti, tuhosti, tlumící schopnosti a odolnosti proti opotřebení. Uvedené vlastnosti, společně s příznivými elektroizolačními vlastnostmi a dobrou odolností proti působení chemikálií, řadí tento materiál do skupiny materiálů univerzálně použitelných v oblasti konstrukce i údržby.

ERTALON  6 PLA [PA 6G] - litý Fyzikální vlastnosti Materiálový list
natural (slonová kost) / černý

Vlastnosti tohoto druhu litého nylonu se velmi blíží vlastnostem ERTALONU 66 SA. Jeho výrobní metoda a možnost výroby velkých tvarů i odlévání podle požadavků zákazníka, což vyžaduje jen minimální následné obrábění.

ERTALON  LFX [PA 6G+olej] - litý Fyzikální vlastnosti Materiálový list
tmavě zelený

ERTALON LFX je vnitřně mazaný litý nylon, který je samomazný ve skutečném smyslu tohoto slova. ERTALON LFX je speciálně vyvinutý pro výrobu pohyblivých nemazaných součástí a významným způsobem rozšiřuje současné možnosti použití nylonů. Je to možné díky sníženému koeficientu tření (až o 50%) a zlepšené odolnosti proti opotřebení (až 10x vyšší).

ERTALON  6 XAU+  [PA 6G] - litý Fyzikální vlastnosti Materiálový list
černý

ERTALON 6 XAU+ je tepelně stabilizovaný  nylon 6 s velmi hustou a vysoce krystalickou strukturou. Vyniká lepšími mechanickými vlastnostmi než běžné vytlačované nebo lité nylony: má vynikající odolnost proti tečení a opotřebení, lepší vlastnosti při tepelném stárnutí a vynikající obrobitelnost.
ERTALON 6 XAU+ je obzvláště vhodný pro výrobu ložisek a jiných mechanických součástí vystavených námaze a pracujících při teplotách vyšších než 60°C.

PA12  [PA 12] - extrudovaný Fyzikální vlastnosti Materiálový list
natural (slonová kost) / černý


Copyright © 2012 EPP Plasty a.s.