... naše materiály - Váš úspěch

RADEL®HIGH-TECH MATERIÁLY pro nejnáročnější použití

Tyto nevyztužené amorfní termoplastické materiály mají mnoho společných vlastností a všechny oplývají vynikajícími mechanickými, tepelnými a elektrickými vlastnostmi. Poměrem kvality a ceny stojí tyto materiály mezi konvenčními technickými plasty a high-tech plasty pro nejnáročnější použití, jakým jsou DURATRON PBI, DURATRON PAI a KETRON PEEK.


RADEL PSU 1000 [PSU] Polysulfon Fyzikální vlastnosti Materiálový list
žlutý - průhledný
Tyto polotovary jsou vyráběny z UV-nestabilizované polysulfonové pryskyřice. Nabízí velmi dobrou radiační stabilitu, velmi nízkou úroveň iontového znečištění a vysokou hydrolytickou odolnost. Ve srovnání s DURATRONem PEI a RADELem PPSU má obecně nižší mechanický profil a často nahrazuje polykarbonát (PC 1000) tam, kde je vyžadována vyšší teplotní a chemická odolnost současně s možností sterilizace v autoklávech.


RADEL PPSU 1000 [PPSU] Polyfenylensulfon Fyzikální vlastnosti Materiálový list
černý
Dodávané polotovary jsou vyráběny z pryskyřice RADEL® R. Tento materiál má vyšší pevnost v rázu a chemickou odolnost než DURATRON PEI. Má vynikající odolnost proti hydrolýze a téměř neomezenou životnost při opakované sterilizaci párou v autoklávech, což jej předurčuje pro výrobu součástí ve zdravotnickém, potravinářském a dalších druzích průmyslu, kde se vyžaduje sterilizace párou. Surovina použitá pro výrobu RADELu PPSU 1000 odpovídá normě USP Class VI, což umožňuje použití v medicínském a farmaceutickém průmyslu.
Použití:

  Součástky vyrobené z těchto materiálů jsou využívány v elektrotechnickém průmyslu (indukční cívky, izolační vložky, pouzdra), jako části pro dojící přístroje, čerpadla, ventily, filtrační soustavy, výměníky tepla, v potravinářském průmyslu a pro výrobu lékařských přístrojů (součásti vystavené opakovanému mytí a sterilizaci).Nejdůležitější vlastnosti:

 • vysoká mechanická pevnost, tuhost a tvrdost
 • vysoké max. přípustné provozní teploty až 150°C trvale a 180°C krátkodobě
 • vynikající hydrolytická odolnost proti tečení a tuhost v širokém teplotním rozmezí
 • vysoká tuhost i při nízkých teplotách
 • velmi dobrá rozměrová stálost
 • fyziologicky netečné (vhodné pro styk s potravinami)
 • dobré elektroizolační a dielektrické vlastnosti
 • průsvitný (v neoptické kvalitě) mimo PPSU
 • velmi dobrá odolnost proti pronikavé radiaci (gamma a rentgenové záření)


Copyright © 2012 EPP Plasty a.s.