... naše materiály - Váš úspěch


 

Součásti vyrobené z NYLATRONu MC 901

Řemenice z NYLATRONu GSM výrazně prodlužují životnost ocelovéha lana

Řemenice pro zdvihací zařízení vyrobené z NYLATRONu MC 901


NYLATRON® [PA] PolyamidŘada speciálních polyamidů NYLATRON je vyráběna za účelem splnit požadavky uživatelů na náročné aplikace, a to zejména s ohledem na snížení koeficientu tření, zvýšení odolnosti proti otěru a oděru při zajištění vysokých rázových a vrubových houževnatostí pří výrobě ozubených kol a segmentů, ložisek, kladek, pastorků a dalších součástí.Nejdůležitější vlastnosti:

  • vysoká mechanická pevnost, tvrdost, tuhost a houževnatost
  • vysoká mez únavy
  • výborné kluzné vlastnosti
  • špičková odolnost proti otěru
  • schopnost pracovat pod vysokým zatížením


NYLATRON GS [PA66+MoS2] - extrudovaný Fyzikální vlastnosti Materiálový list
šedočerný

Přidáním molybdenu se dociluje vyšší tvrdosti, tuhosti a rozměrové stability než má ERTALON 66 SA, ale na druhé straně je poněkud snížena vrubová houževnatost. Tento materiál má lepší kraystalickou strukturu, která snižuje jeho koeficient tření a zvyšuje odolnost proti otěru a tudíž je zejména vhodný pro třecí aplikace a ložiska.NYLATRON MC 901 [PA 6G] - litý Fyzikální vlastnosti Materiálový list
modrý

Tento modifikovaný litý polyamid PA6 se svojí význačnou modrou barvou vykazuje vyšší houževnatost, pružnost a únavovou odolnost než ERTALON 6PLA. Praxí bylo prokázáno, že se jedná o špičkový materiál pro ozubená kola, ozubené segmenty a pastorky.NYLATRON NSM [PA 6G+pevné mazivo] - litý Fyzikální vlastnosti Materiálový list
šedý

NYLATRON NSM je speciální polyamid PA6 s obsahem pevného maziva, které zaručuje samomazné vlastnosti vyrobených součástí současně s vynikajícími třecími vlastnostmi a se špičkovou odolností proti otěru a schopností pracovat ve vysokých P-V limitech (závislost tlak - rychlost) - až 5x vyšších než klasické polyamidy. Je zejména vhodný pro aplikace pracující ve vysokých rychlostech a pro nemazané pohyblivé součásti. Rovněž se volí tam, kde samomazný polyamid plněný olejem ERTALON LFX nemůže být použit.

NYLATRON GSM [PA 6G+MoS2] - litý Fyzikální vlastnosti Materiálový list
šedo-černý

NYLATRON GSM obsahuje rovnoměrně rozptýlené částečky disulfidu molybdenu, které zvyšují jeho ložiskové a třecí vlastnosti bez snížení rázové houževnatosti a odolnosti proti únavě materiálu, což představuje výhodu oproti nemodifikovaným litým polyamidům. Je zejména vhodný pro výrobu ozubených kol, ložisek a řemenic.


Copyright © 2012 EPP Plasty a.s.