... naše materiály - Váš úspěch

Teflon® [PTFE] PolytetrafluoretylenDobře známý a hodně používaný polymer  s  velmi  vysokou  odolností proti teplotě (až - 200°C a + 260°C), vynikající chemickou odolností, s výbornými dielektrickými vlastnostmi, vysokou odolností proti stárnutí, téměř nulovou nasákavostí vodou, se supernízkým součinitelem třením (za sucha plast/kalená ocel = 0,06) a tudíž dobrými kluznými vlastnostmi s efektem "neulpívání" součásti proti protipovrchu (bez vibrací při rozběhu mechanismů). Tyto vlastnosti umožňují použití PTFE tam, kde nemůže být použit jiný plast. Již zmíněná chemická odolnost je vskutku příznačná. PTFE odolává kyselinám, zásadám, solím a rozpouštědlům i za zvýšených teplot. Pozor však na plněné třídy PTFE, kde jeho chemická odolnost je ovlivněna typem použitého plniva.

PTFE má nejvyšší měrnou hmotnost ze všech polymerů.Nejdůležitější vlastnosti:

 • vynikající chemická odolnost
 • výborné kluzné vlastnosti
 • nízká odolnost proti otěru
 • schopnost pracovat v širokém rozpětí teplot
  (-200°C až +260°C)
 • výborné dielektrické vlastnosti
 • odolnost proti stárnutí
 • téměř nulová nasákavost
 • vynikající těsnící schopnostiPTFE virgin (čistý) [PTFE] Fyzikální vlastnosti Materiálový list
natural (bílý)

Nejčastěji používaný PTFE bez jakýchkoliv přísad má značný sklon ke studenému toku, což mu dává vynikající těsnící vlastnosti a vysokou rázovou houževnatost. Velmi nízký součinitel tření je využíván ke speciálním kluzným aplikacím (pozor však na nízkou odolnost proti otěru, kde je vhodné volit jiné materiály "ložiskové třídy"). Má vynikající chemickou odolnost a dielektrické vlastnosti.


PTFE+sklo [PTFE+25% skla] Fyzikální vlastnosti Materiálový list
světlešedý

Přídáním skelných vláken se čistý PTFE stává odolnější proti tlaku a tuhost, má vyšší odolnost proti opotřebení a obecně vyšší mechanické vlastnosti. Současně je snížený koeficient lineární teplené roztažnosti (více rozměrově stabilní při vysokých teplotách), ale na druhé straně se přidáním skla tento polymer stává tepelně a elektricky vodivý. Není odolný proti zásadám a kyselinám. Je odolný proti organickým rozpouštědlům.

 

PTFE+grafit [PTFE+15% grafitu] Fyzikální vlastnosti Materiálový list
černý

Přídavek grafitu zlepšuje kluzné vlastnosti - snižuje koeficient tření. Má lepší tepelnou vodivost. Je napadán silně oxidujícími látkami, kyselinami, zásadami a halogeny. Tato snížená chemická odolnost platí i pro PTFE + uhlík.


PTFE+uhlík [PTFE+25% uhlíku] Fyzikální vlastnosti Materiálový list
černý

Přídáním uhlíku se dociluje zvýšené tvrdosti, odolnosti proti tečení a rovněž se zvyšuje odolnost proti opotřebení třením. Uhlík zvyšuje tepelnou a elektrickou  vodivost a současně snižuje teplotní roztažnost materiálu, což je výhodou při výrobě přesných součástí.  Je odolný proti kyselině fluorvodíkové.


PTFE+bronz [PTFE+60% bronzu] Fyzikální vlastnosti Materiálový list
hnědý

 

Použití:

 • kluzné lišty a vedení pro vysoké teploty
 • kluzná pouzdra, těsnění, kroužky, ucpávky a potrubí pro chemicky agresivní prostředí
 • obrovský rozsah použití pro těsnící aplikace
 • součásti pro potravinářský průmysl
 • součásti a díly pro farmaceutický průmysl
 • součásti lékařských přístrojů
 • součásti pro elektrotechnický průmysl
 • součásti v leteckém a kosmickém průmyslu
Copyright © 2012 EPP Plasty a.s.