... naše materiály - Váš úspěch


 

Možnosti použití

Možnosti použití

Součásti vyrobené z DURATRONu PAI.

Součásti vyrobené z DURATRONu PAI.

DURATRON®


HIGH-TECH MATERIÁLY pro nejnáročnější použití

DURATRON CU60 PBI [PBI] Polybenzimidazol Fyzikální vlastnosti Materiálový list
černý
DURATRON CU60 PBI nabízí nejvyšší tepelnou odolnost (provozní teplota 310°C trvale, 500°C krátkodobě) a nejlepší mechanické vlastnosti ze všech polymerů. Dalšími špičkovými parametry je vysoká pevnost, tuhost a odolnost proti tečení, extrémně nízký koeficient lineární tepelné roztažnosti, vynikající třecí vlastnosti a odolnost proti otěru, vysoký odpor proti pronikavé radiaci (gamma a rentgenové záření), nízká hořlavost, dobré elektroizolační a dielektrické vlastnosti a vysoká čistota z hlediska iontového znečištění.
Tyto vlastnosti předurčují DURATRON CU60 PBI k použití v high-tech aplikacích, zejména v polovodičovém, leteckém a kosmickém průmyslu. Uplatňuje se velmi významně i ve všech ostatních oborech, kde součásti vyrobené z jiných materiálů musí být často měněny z důvodu krátké životnosti.Nejdůležitější vlastnosti:

 • vysoká pevnost, tuhost a tvrdost
 • vysoké provozní teploty: 310°C tvale, 500°C krátkodobě
 • vynikající chemická a hydrolytická odolnost
 • velmi dobrá odolnost proti tečení, dokonce i při zvýšených teplotách
 • špičková odolnost proti pronikavé radiaci
 • vynikající odolnost proti opotřebení v širokém rozpětí provozních podmínek
 • velmi dobrá rozměrová stálost
 • inherentní nízká hořlavost a velmi nízká produkce kouře při hoření
 • dobré elektroizolační a dielektrické vlastnostiPoužití:

 • materiál může být využit v kosmickém, leteckém, jaderném, chemickém, automobilovém, elektrickém průmyslu, atd.
 • součásti čerpadel
 • sedla ventilů
 • ložiska
 • ozubená kolaDURATRON PAI [PAI] Polyamidimid
Materiály DURATRON PAI se vyznačují podobnými vlastnostmi jako DURATRON PBI, ale jejich použití je omezeno "pouze" do teploty 250°C trvale. Rozlišujeme pět typů:

DURATRON T4203 PAI [PAI] Fyzikální vlastnosti Materiálový list
okrový
Tento typ nabízí nejlepší kombinaci houževnatosti a pevnosti v rázu. Jeho výborná obrobitelnost umožňuje výrobu velmi přesných součástí.

DURATRON T4503 PAI [PAI] Fyzikální vlastnosti Materiálový list
okrový
Přímá výroba ve formách nabízí možnost zhotovení větších součástí. Vlastnosti má stejné jako předcházející typ.

DURATRON T4301 PAI [PAI+grafit+PTFE] Fyzikální vlastnosti Materiálový list
černý
Přidáním grafitu a PTFE se dociluje zvýšené odolnosti proti otěru, nižšího koeficientu tření a minimálního "ulpívání" na protipovrchu. Je obzvláště vhodný pro výrobu nemazaných ložisek, těsnění a součástí kompresorů.

DURATRON T4501 PAI [PAI+grafit+PTFE] Fyzikální vlastnosti Materiálový list
černý
Přímá výroba ve formách nabízí možnost zhotovení větších součástí. Vlastnosti má stejné jako předcházející typ.

DURATRON T5530 PAI [PAI+30% skelných vláken] Fyzikální vlastnosti Materiálový list
khaki
Přidáním 30% skelných vláken se zvyšuje tuhost, pevnost a odolnost proti tečení. Je vhodný pro součásti vystavené dlouhodobě vysokým tlakům při vysokých teplotách.Nejdůležitější vlastnosti:

 • vysoká pevnost, tuhost a tvrdost
 • vysoké provozní teploty: 250°C
 • vynikající chemická a hydrolytická odolnost
 • velmi dobrá odolnost proti tečení, dokonce i při zvýšených teplotách
 • špičková odolnost proti pronikavé radiaci
 • vynikající odolnost proti opotřebení v širokém rozpětí provozních podmínek
 • velmi dobrá rozměrová stálost
 • inherentní nízká hořlavost a velmi nízká produkce kouře při hoření
 • dobré elektroizolační a dielektrické vlastnosti


Použití:

 • materiál může být využit v kosmickém, leteckém, jaderném, chemickém, automobilovém, elektrickém průmyslu, atd.
 • součásti čerpadel
 • sedla ventilů
 • ložiska
 • ozubená kola


DURATRON U1000 PEI [PEI] Polyetherimid Fyzikální vlastnosti Materiálový list
jantarový - průhledný
DURATRON U1000 PEI je vyráběn z pryskyřice ULTEM®. Polotovary vykazují kombinaci špičkovývh pevnostních, tepelných a elektrických vlastností společně s velice nízkou hořlavostí a nízkou úrovní tvorby plynů při hoření. Tyto vlastnosti předurčují DURATRON U1000 PEI k použití extrémně zatížených elektrických a elektronických izolátorů a pro výrobů konstrukčních součástí vyžadujících vysokou pevnost a tuhost ve zvýšených teplotách,
až 170°C trvale a 200°C krátkodobě.

ULTEM® je registrovaná ochranná známka General Electric Co. USADíky vysoké elektrické pevnosti a nízké hořlavosti je DURATRON U1000 PEI použit pro výrobu svěrky pro uchycení desky plošných spojů k zobrazovací jednotce v letadlech nebo na lodích.Copyright © 2012 EPP Plasty a.s.